top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel verilerin korunması Kızıldağlılar Turizm'in en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır. Aşağıdan ilgili Aydınlatma Metinlerine ve KVKK Başvuru Formumuza Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

Genel Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi Çerez Politikası

Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Araç Güvenlik Kameraları

Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları

Aydınlatma Metni

KIZILDAĞLILAR TURİZM VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkınızı işbu formu doldurarak kullanabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ ( Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz )

TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR
[ Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz. ]
İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / BAŞKASI ADINA BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİNİN

Dosya Yükle

İşleminiz Gerçekleşmiştir

bottom of page